Zespół

Nasza kancelaria jest wyjątkowa również dzięki ludziom,
których reprezentujemy i tym z którymi współpracujemy.

Asystenci

Działalność naszej Kancelarii to tysiące spraw, setki pism i terminów, których koordynacja wymaga wyjątkowej staranności i wyjątkowych zdolności organizacyjnych. Dlatego nasz Dział Asystencki tworzą osoby cechujące się wyjątkową odpowiedzialnością, poczuciem pracy zespołowej i zaangażowaniem. Nasi Asystenci to najwyższej klasy profesjonaliści, posiadający wyjątkowe cechy i szczególne wieloletnie doświadczenie pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie tego niezwykle ważnego Działu naszej Kancelarii.

Aleksandra Żywiec

OFFICE MANAGER

Absolwentka kierunku prawno-biznesowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji. Swoją pracę dyplomową poświęciła tematyce gwarantowania depozytów w Polsce. Obecnie studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku HR Biznes Partner. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk studenckich w sektorze bankowym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo gospodarcze oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.
Języki: angielski

Iwona Grenda - Suchowska

Office Manager

Absolwentka prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studiów magisterskich administracji publicznej na Wydziale Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pani Iwona Grenda zdobywała swoje doświadczenie pracując w charakterze referenta administracyjno-biurowego, protokolanta sądowego. Dzięki takim cechom jak odpowiedzialność, samodzielność, terminowość oraz sumienność i wzorcowa organizacja pracy Pani Iwona Grenda profesjonalnie kieruje Działem Asystenckim Kancelarii pełniąc niezwykle kluczową funkcję Office Managera.

Dominik Polak

ASYSTENT KLUCZOWEGO KLIENTA

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Posiada obszerną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych – temu tematowi poświęcił swoją pracę dyplomową. Młody, ambitny chłopak, który nie boi się wyzwań. W Kancelarii koordynuje obsługę asystencką jednego z Kluczowych Klientów.

Nikola Hampel

ASYSTENT KLUCZOWEGO KLIENTA

Absolwentka Uniwersytetu SWPS na Wydziale Psychologii, we Wrocławiu (specjalizacja: psychologia kliniczna). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w charakterze młodszej specjalistki do spraw obsługi korespondencji prawnej, w dziale windykacji. W obszarze swoich zainteresowań systematycznie poszerza wiedzę z zakresu psychologii, zwłaszcza w specjalizacji seksuologii klinicznej.

Języki: angielski, niemiecki

Marta Golec-Domuradzka

ASYSTENT KLUCZOWEGO KLIENTA

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku socjologia oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze bankowym w zakresie obsługi dokumentacji bankowej, outsourcingu oraz prawa bankowego. W głównym obszarze zainteresowań jest poszerzanie wiedzy z zakresu funkcjonowania społecznego w korporacji oraz poznawanie nowych zagadnień dotyczących socjologii pracy.

Języki: angielski

Dawid Rybak

ASYSTENT KLUCZOWEGO KLIENTA

Absolwent Lotnictwa i Kosmonautyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Doświadczenie zdobywał jako konsultant w sektorze bankowym. Zainteresowania – szeroko pojęta mechanika i aerodynamika (budowa statków powietrznych i samochodów, silniki lotnicze, prawo lotnicze) oraz sporty walki (11 lat doświadczenia karate/MMA).

Języki: angielski

Anna Sokołowska

ASYSTENT KLUCZOWEGO KLIENTA

Asystentka jednego z kluczowych klientów kancelarii. Absolwentka SGGW w Warszawie na kierunku socjologia (specjalizacja: socjologia spraw publicznych) oraz absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka na kierunku politologia (specjalizacja: kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych). Zainteresowania: innowacje społeczne, psychologia, sztuka.

Język: angielski.

Małgorzata Polak

ASYSTENT KLUCZOWEGO KLIENTA

Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (specjalizacja: sytuacje kryzysowe). Doświadczenie zawodowe zdobywała obsługując podmioty sektora finansowego. Konsekwentnie rozwija swoje doświadczenie zawodowe i zainteresowanie prawem. W Kancelarii koordynuje obsługę asystencką jednego z Kluczowych Klientów.

Weronika Chojecka

Ewelina Lubiak

Marta Juhnke

ASYSTENT KLUCZOWEGO KLIENTA

Agnieszka Urbańska

Paulina Wojciul

Agnieszka Biernacka

Agnieszka Borowiec

Monika Pluta

Wiktoria Bodys

Malwina Jędrzejewska

Adam Kłos

Małgorzata Kurpiewska

Aneta Lewandowska

Kateryna Bastrykina

Natalia Danilewska

Klaudia Gwiazda

Olesia Pohrebna

Izabella Wasielewska