Zespół

Nasza kancelaria jest wyjątkowa również dzięki ludziom,
których reprezentujemy i tym z którymi współpracujemy.

Prawnicy

Andżelina Kospat - Pawłowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwsze doświadczenie zdobywała w ramach praktyk w Studenckiej Poradni Prawnej, Sądzie Rejonowym w Olsztynie oraz kancelariach prawnych zajmujących się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz ubezpieczeń.

Język - angielski

Filip Szymioł

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od II roku studiów zdobywa doświadczenie w warszawskich kancelariach, szczególnie interesuje się prawem bankowym.

Kamil Domagalski

student Uniwersytetu Warszawskiego (V rok) pomaga koordynować obsługę jednego z kluczowych klientów.

Patryk Wójcik

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w ramach 3-letniego wolontariatu w poradni prawnej Fundacji Academia Iuris. Poza obecnie rozwijaną znajomością prawa bankowego odrębnymi obszarami stałego zainteresowania w dziedzinach prawa są: prawo karne materialne i prawo autorskie w muzyce.

Języki: język angielski, język niemiecki.

Michalina Krekora

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od I roku studiów zdobywała doświadczenie w spółce z branży budowlanej. Obecnie wspiera koordynację jednego z kluczowych klientów.

Agata Cecotka

Katarzyna Srokowska

Karol Białkowski

Michał Włodarski

Jakub Kamoda

Jakub Rozenbajgier

Natalia Hlova

Aleksandra Jędrzejewicz

Michalina Jóźwiak

Michał Koba

Izabela Koc

Martyna Kosewska

Kamila Kruszewska

Piotr Majewski

Daria Miksza

Daria Bogucka

Oliwia Gromska

Iwona Gruszczyńska

Aleksandra Nadolna

Paula Stola

Alicja Świderska

Michał Widło

Przemysław Wydra