Nasze publikacje i prezentacje

Tęsknota za umorzeniem kompensacyjnym

Autor: dr Aleksandra Miśkiewicz

Prosta spółka akcyjna

Autor: apl. adw. Aleksandra Śleziak

Biogaz w Polsce - Kompendium dla inwestorów i specjalistów

Autorzy: Adw. Dominika Chomiuk, Adw. Piotr Banasik Data publikacji: 10 listopada 2020

Kara umowna a odszkodowanie – konsekwencje opóźnień dewelopera

Autor: Adw. Diana Kostrzewa Data publikacji: 11 maja 2021

Rozkaz bezprawny – zakamuflowana kolizja obowiązków? Analiza art. 344 k.k. w świetle
art. 26 § 5 k.k.

A. Miśkiewicz, Rozkaz bezprawny – zakamuflowana kolizja obowiązków? Analiza art. 344 k.k. w świetle art. 26 § 5 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 3/2018

Regulacje prawne dotyczące wykorzystywania komórek macierzystych oraz hybryd cytoplazmatycznych w wybranych krajach Europejskich

M. Szczepaniec, M. Grotowska, Ł. Rosiak, A. Miśkiewicz, D. Szwedziak, Zeszyty Prawnicze UKSW tom 19.3/2019

Dostęp do broni palnej – aspekty psychologiczno-kryminalistyczne oraz elementy statystyczne

M. Grotowska, A. Miśkiewicz, w: Ł. Bartosik, M. Tomczak (red.), „Ostoja wolnej republiki czy relikt przeszłości? Prawo do posiadania broni w perspektywie interdyscyplinarnej”, wyd. ArchaeGraph

Eksploatacja biogazowni a prawo odpadowe. Aspekty prawne w gospodarce pofermentem

Adwokat Piotr Banasik
Adwokat Marlena Jarzębowska
Aleksandra Miśkiewicz