Zespół

Nasza kancelaria jest wyjątkowa również dzięki ludziom,
których reprezentujemy i tym z którymi współpracujemy.

Partnerzy

Adwokat Joanna Banach

Partner, Koordynator Kluczowego Klienta

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokatka, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego organizowaną we współpracy z Uniwersytetem Floryda. Współpracowała z Fundacją Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza i Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w których zdobywała doświadczenie w zakresie działalności pro bono, w szczególności w obszarze prawa antydyskryminacyjnego. Do jej zainteresowań należą prawo bankowe, prawo karne gospodarcze i prawo procesowe.

Język obcy: angielski

Adwokat Dominika Osowiecka

Partner, Koordynator Kluczowego Klienta

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w dużej kancelarii prawnej świadczącej usługi prawne dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, w strukturach której przez wiele lat kierowała zespołem dochodzenia należności. Posiada bogatą praktykę w zakresie prawa procesowego, prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego, prawa pracy. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych klientów korporacyjnych.

Język obcy: angielski.

Adwokat Piotr Skołubowicz

Partner, Koordynator Kluczowego Klienta

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką prawa bankowego, w szczególności postępowań dotyczących kredytów frankowych, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa własności przemysłowej, szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz ochrony dóbr osobistych, szczególnie w związku z publikacjami prasowymi.

Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, obejmujące postępowania przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej. Współpracował przy projektach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji (tzw. opłaty półkowe) oraz ochrony danych osobowych.

Adwokat Diana Kostrzewa

Partner, Koordynator Kluczowego Klienta

Adwokat - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest również absolwentką administracji I i II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. Posiada certyfikat ukończenia programu „Business law” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracowała z Uniwersytecką Studencką Poradnia Prawną Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, w której zdobywała doświadczenie w zakresie działalności pro bono.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansowego, energetycznego i ubezpieczeniowego. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych. W swojej praktyce zawodowej była odpowiedzialna za koordynację działań w sprawach sądowych, nadzorowanie dochodzenia należności w postępowaniach spadkowych oraz w postępowaniach upadłościowych. Posiada doświadczenie w optymalizacji procesu obsługi spraw sądowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Specjalistka w zakresie profesjonalnej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Autorka publikacji naukowej pt. „Formy reglamentacji działalności gospodarczej w prawie łowieckim” opublikowanej w Kwartalniku Prawa Publicznego Nr 1/2013.

Adwokat dr Aleksandra Miśkiewicz

Partner kierujący praktyką prawa karnego

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu). Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i skarbowego, a także obejmujących spory dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.

Pracę w Kancelarii łączy z pracą naukowo – dydaktyczną. Autorka lub współautorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego (w szczególności w zakresie części wojskowej kodeksu karnego), prawa karnego procesowego, prawa karnego skarbowego, kryminologii oraz kryminalistyki. Organizatorka szkoleń i konferencji naukowych, skupiających się na tematyce prawa karnego wojskowego. Członek zespołów badawczych w obszarze przestępstwa niealimentacji (grant OPUS 2018) oraz w obszarze regulacji prawnych wykorzystywania nowoczesnych technologii i pozyskiwania komórek macierzystych (grant HARMONIA 2018). Prelegentka na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, dotyczących w głównej mierze tematyki szeroko pojętego prawa karnego oraz kryminalistyki i kryminologii. Członek International Association of Penal Law (AIDP), najstarszej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w dziedzinie prawa karnego.

Języki: angielski, niemiecki, włoski