Zespół

Nasza kancelaria jest wyjątkowa również dzięki ludziom,
których reprezentujemy i tym z którymi współpracujemy.

Prawnicy regionalni

Nasz Zespół tworzą również doświadczeni Prawnicy Regionalni – adwokaci i radcowie prawni, z którymi stale współpracujemy w Regionach GOB stworzonych dla usprawnienia obsługi prawnej naszych Klientów. Prawnicy Regionalni to wyjątkowi fachowcy z doświadczeniem niezbędnym do zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej naszym klientom

GOB – Południe

Radca Prawny Marta Kosowicz – Stajkowska

Mec. Kosowicz – Stajkowska kieruje wsparciem Kancelarii w Regionie Południe; jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej w branży obrotu wierzytelnościami oraz dochodzenia należności. W ramach bieżącej praktyki zajmuje się między innymi sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy. Reprezentuje również Klientów w sprawach spornych, w tym w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych świadczących doradztwo prawne głównie z zakresu odzyskiwania należności. Prowadzi również indywidualną praktykę.

Adwokat Marta Skwarczyńska

radca prawny Magdalena Piechota - Młot

radca prawny Barnaba Piłasiewicz

Adwokat Katarzyna Kozajda - Miarka

Adwokat Magdalena Skiba

aplikantka radcowska Marta Lasota

GOB – Północ

Adwokat Paweł Zieliński

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland . W trakcie swojej praktyki zawodowej reprezentował Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również organami administracji publicznej. Prowadził skomplikowane sprawy karne, cywilne, administracyjne, rodzinne i pracownicze. Doradzał jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie ich bieżącej działalności. Aktualnie obsługuje dużą jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego.

Adwokat Patrycja Przybylińska

Adwokat Izabela Misura

Adwokat Maciej Szloński

GOB – Wschód

 

aplikant radcowski Paweł Matwiejuk

radca prawny Piotr Kundzicz

Adwokat Karolina Kamińska - Surówka

GOB – Zachód

Adwokat Wojciech Piątek

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach przyznanego stypendium część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Turynie (Włochy) realizując program z zakresu prawa międzynarodowego. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z renomowanymi kancelariami na Pomorzu Zachodnim, Trójmieście i Warszawie. W toku wykonywanych obowiązków prowadził sprawy z zakresu prawa cywilnego, korporacyjnego i prawa obrotu nieruchomościami. Posiada szerokie doświadczenie związane z procesami dochodzenia wierzytelności oraz postępowaniami grupowymi. Przygotowywał audyty oraz analizy prawne dla podmiotów zagranicznych w ramach procesów inwestycyjnych oraz procesów łączenia spółek.

Adwokat Kamil Wasilewski

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Pomaga przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym handlowym, prawie cywilnym, prawie umów gospodarczych oraz konsumenckim. Regularnie bierze udział w negocjacjach, obsługuje procedurę tworzenia spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń oraz zajmuję się ich bieżącą obsługą prawną. Obrońca w licznych postępowaniach sądowych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Adwokat Oliwia Stefańska - Sidorczuk

Radca Prawny dr Kamil Dąbrowski

Radca Prawny Mateusz Kostrzewa

GOB – Rzeszów

Adwokat Ewa Falandys

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie, Absolwentka prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz na uczelni Università degli Studi di Bari we Włoszech. Specjalista zamówień publicznych, ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa. Mec. Falandys specjalizuje się w prawie cywilnym (m.in., prawo spadkowe, odszkodowania, gwarancja/rękojmia, nieruchomości), prawie rodzinnym, prawie handlowym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego i zamówień publicznych. Ponadto, Pani Mecenas Falandys interesuje tematyka odnawialnych źródeł energii – posiada Certyfikat Specjalisty nowych technologii i systemów OZE.

Języki: angielski

GOB – Lubuskie

Adwokat Marta Komarowska

Adwokat Marta Komarowska jest absolwentką polsko-niemieckich studiów prawniczych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i podatki.

Obecnie członkini Okręgowej Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Mecenas Komarowska zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym i gospodarczym, doradzając głównie przedsiębiorcom, także zagranicznym, w zakresie bieżącej obsługi prawnej. Dodatkowo reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych i spadkowych. Do jej specjalizacji należą również sprawy z dziedziny odszkodowań.

Języki obce: niemiecki i angielski

GOB – Warmia i Mazury

Radca Prawny Katarzyna Kucka – Rachuba

Radca prawny Katarzyna Kucka-Rachuba jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Studiowała także na Universitá degli Studi di Bari we Włoszech, a następnie odbyła kilkumiesięczny staż w renomowanej Kancelarii Adwokackiej we Włoszech.
Prowadzi indywidualną kancelarię oraz współpracuje z kancelariami radców prawnych i adwokatów, w szczególności w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym oraz w prawie karnym. W 2020 roku zdobyła uprawnienia mediatora potwierdzone Certyfikatem Dyplomowanego Mediatora.

Radca Prawny Paulina Paczuska

GOB – Lublin

Adwokat Anna Pietruszewska

Radca Prawny Andrzej Dymmel

aplikantka radcowska Magdalena Klimek

aplikant adwokacki Łukasz Jaremek

GOB – Kraków

Adwokat Justyna Miechowska - Szewczyk

Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych na kierunku „Doradztwo podatkowe” na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz na kierunku „Mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz licznych szkoleń; specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spadkowym, prawie gospodarczym, w doradztwie podatkowym oraz w sprawach cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w kręgu zainteresowań pozostaje również prawo bankowe, w tym tematyka kredytów frankowych.

Języki obce: angielski i francuski

GOB – Łódź

Adwokat Tomasz Frątczak

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, prawa nieruchomości, prawa karnego gospodarczego. Od 2017 r. nieprzerwanie stale obsługuje jednostki samorządu terytorialnego. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczy pomoc na rzecz przedsiębiorców w ramach programu #RatujBiznes.

Radca Prawny Anna Kołata

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Mecenas Anna Kołata specjalizuje się w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego; świadczy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Mecenas Kołata świadczyła pomoc pro bono na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet w Łodzi oraz na rzecz przedsiębiorców w ramach programu #RatujBiznes.

Radca Prawny Patrycja Nowakowska

Radca Prawny, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Sądzie Rejonowym, a także w renomowanych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz spadkowego. Niezmiennie od 2017 roku świadczy pomoc na rzecz osób fizycznych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Radca Prawny Maciej Bogdan

Adwokat Błażej Patora

GOB – Śląsk

Radca Prawny Barbara Bulak - Borówka

Radca prawny Barbara Bulak-Borówka jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (od 1995 r.) i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obroniła pracę magisterską z prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego („Prawa autorskie do fonogramu” - pod kierunkiem prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana).

W 1992 r. ukończyła aplikację sądową.

W 2004 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego oraz liczne szkolenia zawodowe.

Od 2005 r. nieprzerwanie stale obsługuje jednostki samorządu terytorialnego (na szczeblu powiatu, gminy i województwa)

Od 1996 r. w ramach indywidualizowanej Kancelarii Radcy Prawnego świadczy usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m. in. jednostka służby zdrowia, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach, w departamentach prawnych j.s.t., a także w renomowanych kancelariach prawnych na terenie Górnego Śląska.

Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa zamówień publicznych. Posiada szerokie doświadczenie procesowe związane z postępowaniami przed KIO w Warszawie, z postępowaniami cywilnymi przed sądami powszechnymi i sadami administracyjnymi, procesami dochodzenia wierzytelności i procesami odszkodowawczymi.

Język: angielski na poziomie zaawansowanym (certyfikat ETS TOEIC i TELC)

aplikant radcowski Wojciech Kopel

Aplikant radcowski II roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach funkcjonujących na terenie Górnego Śląska, a także departamentach prawnych przedsiębiorstw. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą zagadnienia z zakresu prawa konkurencji.

Języki: angielski

Adwokat Magdalena Koźlik

Adwokat Anna Cholewiak

Adwokat Paweł Gregorijew

Adwokat Paulina Karmelita

GOB – kujawsko – pomorskie

Adwokat Patrycja Siegert

aplikant adwokacki Aleksandra Nadolna