Sprawy sądowe

W zakresie oceny ryzyka prawnego ściśle współpracujemy z naszymi klientami. Oceniamy przedmiot sporu, aby ustalić, czy możliwe jest szybkie rozwiązanie prawne. W przypadku braku takiej możliwości przystępujemy do prowadzenia sprawy w sposób zdecydowany i opłacalny dla klienta. 

W zależności od potrzeb, jesteśmy w stanie przeznaczyć znaczne zasoby na najważniejsze sprawy oraz wykorzystać naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania sprawami oraz prawników z wymaganymi umiejętnościami i doświadczeniem. Naszym nadrzędnym celem w każdym przypadku jest zapewnienie szybkiego i korzystnego rozstrzygnięcia prawnego, które spełnia potrzeby klienta, przy jednoczesnym zminimalizowaniu jego zaangażowania, niedogodności biznesowych związanych z prowadzeniem sporu oraz kosztów. Nasi adwokaci i radcowie prawni konsultują się z klientami na każdym etapie procesu, zawsze mając na uwadze konsekwencje biznesowe i ryzyka wynikające dla klientów ze spraw sądowych. W prowadzeniu i zarządzaniu sprawami wykorzystujemy nowoczesne technologie, co pozwala optymalizować koszty.

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia największych i najbardziej skomplikowanych spraw sądowych zarówno w roli reprezentujących powodów, jak i pozwanych. Zapewniamy reprezentację procesową na terenie całego kraju.  W sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej oprócz współpracy z klientami, korzystamy z informacji ekspertów, biegłych i naukowców z danej dziedziny.

Prowadzimy sprawy m.in. z zakresu: sporów na tle wykonania umów, windykacji należności, ubezpieczeń oraz wszelkiego rodzaju innych sporów prawnych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Gałczyński Osowiecki Banasik sp.j.
ul. Ludwika Zamenhofa 5/3a,
00-165 Warszawa

tel.: 22 11 21 300; fax: 22 11 21 301
kancelaria@goblegal.pl