Zespół

Nasza kancelaria jest wyjątkowa również dzięki ludziom,
których reprezentujemy i tym z którymi współpracujemy.

Adwokaci i radcowie prawni

Radca Prawny Weronika Komsta

radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego.

Adwokat Karolina Kasprzak

Adwokat - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze. Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi w Warszawie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności sektora finansowego, faktoringowego, deweloperskiego, ubezpieczeniowego, transportowego i gastronomicznego, a także w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych, w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i karnego. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych. W swojej praktyce zawodowej była m.in. odpowiedzialna za nadzorowanie dochodzenia należności na etapie postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego oraz w spółce faktoringowej, gdzie odpowiedzialna była za korporacyjną obsługę zarządu i rady nadzorczej. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.

Języki: angielski, hiszpański.

Adwokat Damian Spalony

KOORDYNATOR KLUCZOWEGO KLIENTA

Adwokat - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta programu Erasmus+ na Universidad Complutense de Madrid, w ramach którego kształcił się w Instituto de Estudios Bursátiles na kierunku prawo + ekonomia (Doble Titulación). Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe oparte jest zarówno o pracę z osobami fizycznymi (sprawy karne, rodzinne), jak również o obsługę klientów korporacyjnych z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Obecnie przedmiotem jego specjalizacji są roszczenia konsumentów przeciwko podmiotom gospodarczym, jak i obsługa spółek z sektora bankowego. Obszarem jego zainteresowań jest również technologia blockchain, natomiast w sferze naukowej- prawo karne materialne.

Radca Prawny Katarzyna Szremska

KOORDYNATOR KLUCZOWEGO KLIENTA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych zajmujących się zagadnieniami z obszaru prawa cywilnego oraz prawa bankowego.

Języki: angielski

Adwokat Aleksandra Śleziak

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach prawnych i prawno-podatkowych w Katowicach i Warszawie specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Jej zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z prawem cywilnym, administracyjnym, bankowym oraz prawem ochrony środowiska. Praktykę zdobywała także w kancelarii komornika sądowego oraz sądach powszechnych i prokuraturze.

Aleksandra Śleziak jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada dyplom magistra Finansów i Rachunkowości oraz licencjat z Zarządzania, a także dyplom Campusu Google w zakresie Performance Marketingu i Social Mediów.

Była uczestniczką i organizatorem wielu konferencji organizowanych przez Polską Izbę Ekologii związanych z tematyką polityki ekologicznej państwa – między innymi stanowienia prawa w dziedzinie ochrony środowiska, instrumentów ekonomiczno – finansowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno- ściekowej, oddziaływania na środowisko, rekultywacji terenów poprzemysłowych, pozwoleń zintegrowanych.

Adwokat Maciej Raban

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach w Warszawie. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się głównie prawem cywilnym oraz prawem karnym. Zainteresowania - prawo cywilne, w szczególności prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo karne.

Adwokat Piotr Witkowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w jednej z największych polskich kancelarii jak również w Towarzystwie Ubezpieczeń oraz warszawskich kancelariach świadcząc obsługę na rzecz klientów korporacyjnych z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Interesuje się również prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawem ochrony konkurencji i konsumentów.

Radca Prawny Przemysław Leszczyński

Adwokat Katarzyna Kotur

Adwokat Izabela Fortuńska - Wosik

Adwokat Jarosław Dąbrowski

Adwokat Mira Wyszyńska

Adwokat Iga Zaborska

Radca Prawny Malwina Mroczkowska